Miten alalle pääsee?

Alalle työllistytään hyvin yleisesti suoraan rekrytoitumalla alan yrityksiin ja sitä kautta hakeudutaan alan koulutukseen.  

Alan koulutus perustuu pitkälle oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyön perusteella ja opiskelu koordinoidaan oppisopimuskoulutuksen kautta. Alan viralliset tutkinnot perustuvat tämän suomalaisen tutkintorakenteen osion ammatillisiin perustutkintoihin ja sekä työkokemuksen kautta suoritettaviin ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintojen rakenteeseen. 

Heräsikö kiinnostus? Alan suomalaisten yritysten yhteystiedot löytyvät täältä.

Esivalmistusta

Tekninen eristäjä on

 • laaja-alainen ammattilainen
 • työskentelee itsenäisesti

Työt suoritetaan yleensä määräaikaisissa projektikohteissa

 • työ usein liikkuvaa työtä
 • työskentelypaikkoina mm. tuotantolaitokset  tai rakenteilla olevat teollisuus- tai voimalaitokset, kiinteistöt ja rakenteilla olevat laivat

Eristysalan ammatilliset perustutkinnot 

Oppisopimuskoulutus on joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen tapa kouluttautua ammattiin. Oppisopimuksen aikana ollaan työsuhteessa yritykseen ja suoritetaan käytännön harjoittelua yrityksessä. Teoriakoulutus annetaan lähiopetuksen muodossa erilaisissa ammatillista opetusta antavissa laitoksissa.

 

Talotekniikan perustutkinto, (teknisen eristäjän koulutusohjelma)

 • voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena koulujen järjestämä yleiskoulutuksena tai alan yritysten

 • koordinoimassa omassa ryhmäkoulutuksessa

 • järjestetään yleensä monimuotokoulutuksena

 • laajuus noin 60 lähiopetuspäivää

 • suoritusaika 1,5 v – 2 v

 

Eristysalan ammattitutkinnot

Teknisen eristäjän ammattitutkinto

 • voidaan suorittaa oppisopimuksella

 • yleensä monimuoto opetuksena

 • laajuus noin 25 lähiopetuspäivää

 • suoritusaika n. 1 v. – 

Kaikkien tutkintojen perusteet löytyvät OPH:n nettisivuilta sekä oppilaitokset jotka antavat tutkinnon.

Alan koulutusta koordinoi Opetushallituksen päätöksen mukaan Opetushallituksen alainen tutkintotoimikunta nro 8300.

Lisätietoa.

Lähde: OPH:n nettisivut

Siirry sivun alkuun